• Algemene Ledenvergadering

 • Dinsdag 28 november houdt V.V. Nicator zijn Algemen Ledenvergardering. 
  Bij deze nodigen wij alle leden uit om mee te denken en te discussiëren over wat er speelt binnen de vereniging.

  Aanvang 20:30 uur in de kantine.

  De agenda van deze avond:

  • Opening
  • Ingekomen/verzonden stukken en mededelingen
  • Verslag vergadering 14 maart 2023
  • Jaarverslag terugblik op het seizoen 2022-2023
  • Financieel jaarverslag
  • Huidige stand van zaken
  • Praatje voorzitter
  • Rondvraag
  • Sluiting